Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie Kind/Jong- Programma’s

Voor het eerste en tweede jaar wordt er samengewerkt met prof. Nicole Vliegen (hoofd van de opleiding psychodynamische kindertherapie, KUL). Het accent ligt op de studie van de basisauteurs uit de diverse postfreudiaanse richtingen. In het derde en vierde jaar ligt het accent op de klinische toepassingen vanuit een freudo-lacaniaanse invalshoek, en dit in diverse klinische settings.

Werkvormen: leeskartel (studie van basisteksten in groepen van 4 deelnemers in functie van een leesopdracht); hoorcolleges; groepssupervisie (klinisch seminarie met externe supervisors, waarin deelnemers een casus brengen); klinisch luik (specifieke vormen van diagnostiek, spelmateriaal, video-observatie; getuigenissen van clinici uit de praktijk; klinische kartels, d.w.z. supervisie in kleine groep).

Programma PEV PAT KJ – Jaar 1 & 2 – AJ 2021-2022

15 lesdagen, telkens op donderdag van 9u tot 17u

Dagindeling:

09u00 tot 10u30: Leeskartel

10u45 tot 12u30: Hoorcollege
13u45 tot 15u30: Hoorcollege

15u45 tot 16u45: Klinische presentatie: jaar 1 / klinisch kartel: jaar 2

Overzicht opleidingsdata en hoorcolleges:

30/09/2021
Reitske Meganck: Psychoanalyse & kinderen: een inleiding
Claudine Crommar & Ann Verhaert: Infant observation & infant therapy

14/10/2021
Sara Bergmans – Infantiele seksualiteit bij Freud

28/10/2021
Patrick Meurs – Kaës – Gezinnen vanuit psychoanalytisch perspectief

25/11/2021
Myriam Maes – Louis Corman – Test du dessin de la famille

09/12/2021
Sara Bergmans – Infantiele seksualiteit bij Freud – deel 2

06/01/2022
Ann Verhaert – Winnicott – Spel/ Speelsheid – Transitionele ruimte

20/01/2022
Prakijk
Klinisch Seminarie

03/02/2022
Trees Traversier
Basisauteurs/concepten – Taal bij Dolto – Module I

24/02/2022
Trees Traversier
Basisauteurs/concepten  – L’image l’inconscient du corps-Castratie

10/03/2022
David Schrans
Basisauteurs/concepten – Le stade du miroir

EXTRA DATUM
17/03/2021 (namiddag)
Patrick Meurs
Basisauteurs/concepten – Anna Freud

31/03/2022
David Schrans
Basisauteurs/concepten – RSI

28/04/2022
Claudine Crommar –
Infant observation and infant therapy – module II

12/05/2022
Abe Geldhof
Basisauteurs/concepten – Lacan’s Dubbele spiegelopstelling

02/06/2022
Abe Geldhof
Basisauteurs/concepten – Postlacaniaanse ontwikkelingen

16/06/2022
Prakijk –
Klinisch Seminarie

23/06/2022 VERPLAATST naar 17/6
Getuigenis baby-observatie (namiddag)

Voor het eerste en tweede jaar wordt er samengewerkt met prof. Nicole Vliegen (hoofd van de opleiding psychodynamische kindertherapie, KUL). Het accent ligt op de studie van de basisauteurs uit de diverse postfreudiaanse richtingen. In het derde en vierde jaar ligt het accent op de klinische toepassingen vanuit een freudo-lacaniaanse invalshoek, en dit in diverse klinische settings.

Werkvormen: leeskartel (studie van basisteksten in groepen van 4 deelnemers in functie van een leesopdracht); hoorcolleges; groepssupervisie (klinisch seminarie met externe supervisors, waarin deelnemers een casus brengen); klinisch luik (specifieke vormen van diagnostiek, spelmateriaal, video-observatie; getuigenissen van clinici uit de praktijk; klinische kartels, d.w.z. supervisie in kleine groep).

Opmerking: We kunnen i.v.m. de corona-omstandigheden nog geen uitsluitsel geven over de concrete organisatie en vormgeving van de opleidingsdagen, we verwachten deze informatie einde augustus.

Programma PEV PAT KJ – Jaar 3 & 4 – AJ 2021-2022

15 lesdagen, telkens op donderdag van 9u tot 17u

 

09u00 tot 10u30: Leeskartel

10u45 tot 12u30: Hoorcollege
13u45 tot 15u30: Hoorcollege

15u45 tot 16u45klinisch kartel

Dagindeling:

7/10/2021
Trees Traversier
Eerste gesprek(ken). Wat betekent dit voor het vervolg van de therapie/analyse?

21/10/2021
Nathalie Laceur
Basisauteurs/concepten – Psychoanalyse en instelling: ethiek en principes

18/11/2021
Nathalie Laceur
Basisauteurs/concepten – Psychoanalyse en instelling: ethiek en principes

02/12/2021
Nathalie Laceur
Basisauteurs/concepten – Psychose en autisme in de instelling

16/12/2021
Trees Traversier
Praktijk – Le cas Dominique

13/01/2022
Evi Verbeke
Bijzondere settings – Psychoanalyse en verstandelijke beperking

27/01/2022
Ann Verhaert
Basisauteurs/concepten – Melanie Klein: Paranoïde/Schizoïde versus  Depressieve positie

17/02/2022
Klinisch seminarie

3/03/2022
Herbert Beuseling
Basisauteurs/concepten – Winnicott  Module III

24/03/2022
Herbert Beuseling
Basisauteurs/concepten- Winnicott  Module III

21/04/2022
Sara Bergmans
Basisauteurs/concepten – Klein in dialoog met Lacan

05/05/2022
Sara Bergmans
Basisauteurs/concepten – Klein in dialoog met Lacan

19/05/2022
Specifieke settings – Psychoanalyse & bijzondere jeugdzorg

09/06/2022
Specifieke settings – Psychoanalyse & bijzondere jeugdzorg

23/06/2021
Klinisch seminarie