Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie Kind/Jong- Programma’s

Voor het eerste en tweede jaar wordt er samengewerkt met prof. Nicole Vliegen (hoofd van de opleiding psychodynamische kindertherapie, KUL). Het accent ligt op de studie van de basisauteurs uit de diverse postfreudiaanse richtingen. In het derde en vierde jaar ligt het accent op de klinische toepassingen vanuit een freudo-lacaniaanse invalshoek, en dit in diverse klinische settings.

Werkvormen: leeskartel (studie van basisteksten in groepen van 4 deelnemers in functie van een leesopdracht); hoorcolleges; groepssupervisie (klinisch seminarie met externe supervisors, waarin deelnemers een casus brengen); klinisch luik (specifieke vormen van diagnostiek, spelmateriaal, video-observatie; getuigenissen van clinici uit de praktijk; klinische kartels, d.w.z. supervisie in kleine groep).

Programma PEV PAT KJ – Jaar 1 & 2 – AJ 2022-2023

15 lesdagen, telkens op donderdag van 9u tot 16u45

Dagindeling:

09u15tot 12u30: Hoorcollege
14u00 tot 15u30: Leeskartel
15u45 tot 16u45: Klinische presentatie: jaar 1 / klinisch kartel: jaar 2

Overzicht opleidingsdata en hoorcolleges:

JAAR 1 & 2

29/09/2022
— JAAR1
Reitske Meganck/ Claudine Crommar
Psychoanalyse & het werken met kinderen/ Inleiding baby-observatie

 

–JAAR 2
Ann Verhaert
Het kader in psychoanalytische therapie met kinderen

 

13/10/2022
David Schrans
Vroege teksten Freud (I)

 

27/10/2022
David Schrans
Vroege teksten Freud (II)

 

24/11/2022
Nathalie Laceur
Ethiek van de psychoanalyse (I)

 

08/12/2022
Nathalie Laceur
Ethiek van de psychoanalyse (II)

 

22/12/2022
Klinisch seminarie

 

12/1/2022
Sus Weytens
Kindertekeningen

 

26/1/2023
Sus Weytens
Kindertekeningen


16/02/2023
Myriam Maes
Workshop: ethiek inzake psychologische verslaggeving

 

09/03/2023
Sara Bergmans
De logische tijden van frustratie, privatie en castratie (seminarie IV) (1e lesdag)

 

 

20/04/2023
Sara Bergmans
De logische tijden van frustratie, privatie en castratie (seminarie IV) (2e lesdag)

 

04/05/2023
Trees Traversier
Over overdracht

 

25/05/2023
Patrick Meurs
Intercultureel werk vanuit psychoanalytisch perspectief

 

08/06/2023
Peter Decuyper
Kritische beschouwingen over behandelplanning en methodieken in de jeugdzorg.

 

22/06/2023
Klinisch seminarie 2

Voor het eerste en tweede jaar wordt er samengewerkt met prof. Nicole Vliegen (hoofd van de opleiding psychodynamische kindertherapie, KUL). Het accent ligt op de studie van de basisauteurs uit de diverse postfreudiaanse richtingen. In het derde en vierde jaar ligt het accent op de klinische toepassingen vanuit een freudo-lacaniaanse invalshoek, en dit in diverse klinische settings.

Werkvormen: leeskartel (studie van basisteksten in groepen van 4 deelnemers in functie van een leesopdracht); hoorcolleges; groepssupervisie (klinisch seminarie met externe supervisors, waarin deelnemers een casus brengen); klinisch luik (specifieke vormen van diagnostiek, spelmateriaal, video-observatie; getuigenissen van clinici uit de praktijk; klinische kartels, d.w.z. supervisie in kleine groep).

Opmerking: We kunnen i.v.m. de corona-omstandigheden nog geen uitsluitsel geven over de concrete organisatie en vormgeving van de opleidingsdagen, we verwachten deze informatie einde augustus.

Programma PEV PAT KJ – Jaar 3 & 4 – AJ 2022-2023

15 lesdagen, telkens op donderdag van 9u00 tot 16u45

 

09u15 tot 10u45: Hoorcollege deel 1
11u00 tot 12u30: Hoorcollege  deel 2

14u00 tot 15u30: Leeskartel
15u45 tot 16u45: Klinisch kartel

29/09/2022
Jeroen Donckers
Winnicott (I)

 

13/10/2022
Jeroen Donckers
Winnicott (II)

 

27/10/2022
Peter Decuyper
Agressie bij kinderen

 

24/11/2022
Myriam Maes
Workshop: ethiek inzake psychologische verslaggeving

 

8/12/2022
Claudine Crommar
Infant psychotherapie

 

22/12/2022
Klinisch seminarie

 

19/01/2023
David Schrans
Lacan’s ‘La Lettre Volée

 

2/02/2023
Tom Verhaeghe
Adolescentie bij Dolto

 

16/02/2023
Voormiddag:
Peter Decuyper
Het gezin: plaats van transmissie en misverstand

Namiddag:
Tom Verhaeghe
Echtscheiding bij Dolto

 

9/03/2023
Nathalie Laceur:
Transgenderisme bij kinderen

 

 

20/04/2023
Ben Verzele
Werken met neurotische kinderen

 

4/05/2023
Ben Verzele
Werken met psychotische kinderen

 

25/05/2023
Patrick Meurs
Intercultureel werken vanuit psychoanalytisch perspectief

 

8/06/2023
Wim Galle
De stem en de invocatieve pulsie en de relatie tot subjectontwikkeling

 

22/06/2022
Klinisch seminarie 2