Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie Kind/Jong- Programma’s

Voor het eerste en tweede jaar ligt het accent op de studie van de basisauteurs Freud en Lacan, alsook op de diverse belangrijke postfreudiaanse en -lacaniaanse auteurs en techniek. In het derde en vierde jaar ligt het accent op de klinische toepassingen vanuit een freudo-lacaniaanse invalshoek, en dit in diverse klinische settings.

Werkvormen: leeskartel (studie van basisteksten in groepen van 4 deelnemers in functie van een leesopdracht); hoorcolleges; groepssupervisie (klinisch seminarie met externe supervisors, waarin deelnemers een casus brengen); klinisch luik (specifieke vormen van diagnostiek, spelmateriaal, video-observatie; getuigenissen van clinici uit de praktijk; klinische kartels, d.w.z. supervisie in kleine groep).

Leescartel: Jaar 1 vangt de lectuur aan van L’Image Inconsciente du Corps van Françoise Dolto met als plus-un Trees Traversier; jaar 2 leest verder in Le Séminaire IV: La Relation d’Objet van Jacques Lacan met als plus-un David Schrans.

Programma PEV PAT KJ – Jaar 1 & 2 – AJ 2023-2024

15 lesdagen, telkens op donderdag van 9u tot 16u45

Dagindeling:

09u15tot 12u30: Hoorcollege
14u00 tot 15u30: Leeskartel
15u45 tot 16u45: Klinische presentatie of cartel: jaar 1 / klinisch kartel: jaar 2

Overzicht opleidingsdata en hoorcolleges:

JAAR 1 & 2

28/09/2023
— JAAR1
08u30 tot 9u30: Onthaal met ontbijt
9u45 tot 10u45: Kennismaking & Introductie: Prof. dr. Reitske Meganck, David Schrans & Emily Janssen
11u00 tot 12u30: Hoorcollege– Reitske Meganck – Inleiding ‘Psychoanalyse & Kinderen’
13u45 tot 16u45: Praktijk – Claudine Crommar – Omtrent de baby-observatie: theoretische inleiding & toepassing

–JAAR 2
08u30 tot 9u30: Onthaal met ontbijt
9u30 tot 12u30: Hoorcollege – Jeroen Donckers – Het kader in Psychoanalytische Therapie met Kinderen
14u tot 14u45: Introductie – Reitske Meganck & David Schrans
15u tot 15u30: Aanvang leeskartel
15u45 tot 16u45: Klinisch kartel

12/10/2023
Dries Roelandts
De vroege Freud: Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit (1905)

26/10/2023
David Schrans
Gevalstudie: Dora (1905)

16/11/2023
Wim Galle
De late Freud: Voorbij het lustprincipe (1920)

30/11/2023
David Schrans
Lacan en het Imaginaire: Les Complexes Familiaux (1938)

14/12/2023
David Schrans
Lacan en het Symbolische: Fonction et Champ de la Parole et du Langage en Psychanalyse (1953)

11/01/2024
Wim Galle
Lacan en het Reële: Seminarie X: L’angoisse

25/01/2024
Klinisch Seminarie

22/02/2024
Claudine Crommar
De Ontwikkeling van de Baby

07/03/2024
Peter Walleghem
De postfreudianen: Melanie Klein & Anna Freud

28/03/2024
Jeroen Donckers
De postfreudianen: Aichhorn 

25/04/2024
Trees Traversier
De postlacanianen: Françoise Dolto (taal)

16/05/2024
Jeroen Donckers
De postlacanianen: Maud Mannoni

30/05/2024
Karen Deneckere
Techniek: Werken met tekeningen

13/06/2024
Klinisch seminarie

Voor het eerste en tweede jaar ligt het accent op de studie van de basisauteurs Freud en Lacan, alsook op de diverse belangrijke postfreudiaanse en -lacaniaanse auteurs en techniek. In het derde en vierde jaar ligt het accent op de klinische toepassingen vanuit een freudo-lacaniaanse invalshoek, en dit in diverse klinische settings.

Werkvormen: leeskartel (studie van basisteksten in groepen van 4 deelnemers in functie van een leesopdracht); hoorcolleges; groepssupervisie (klinisch seminarie met externe supervisors, waarin deelnemers een casus brengen); klinisch luik (specifieke vormen van diagnostiek, spelmateriaal, video-observatie; getuigenissen van clinici uit de praktijk; klinische kartels, d.w.z. supervisie in kleine groep).

Leescartels: jaar 3 leest verder in Le Séminaire IV: La Relation d’Objet van Jacques Lacan met als plus-un David Schrans; jaar 4 leest verder in het werk van Alfredo Zenoni met als plus-un Ben Verzele.

 

Programma PEV PAT KJ – Jaar 3 & 4 – AJ 2023-2024

15 lesdagen, telkens op donderdag van 9u00 tot 16u45

09u15 tot 12u30: Hoorcollege
14u00 tot 15u30: Leeskartel
15u45 tot 16u45: Klinisch kartel

 

28/09/2023
Jeroen Donckers
Het kader in Psychoanalytische Therapie met Kinderen

12/10/2023
Peter Decuyper
Bijzondere Jeugdzorg (I)

26/10/2023
Peter Decuyper
Bijzondere Jeugdzorg (II)

16/11/2023
Herbert Beuseling
De anti-sociale tendens

30/11/2023
Peter Walleghem
Klein in dialoog met Lacan

14/12/2023
Evi Verbeke
Verstandelijke beperking 

11/01/2024
Evi Verbeke
Werken in instelling

25/01/2024
Klinisch Seminarie

22/02/2024
Bert De Meulder
Adolescentie

07/03/2024
Nathalie Laceur
Psychose bij kinderen (I)

28/03/2024
Nathalie Laceur
Psychose bij kinderen (II)

25/04/2024
Mileen Janssen
Autisme, relationele vermijding en kinderpsychose in verschillende leeftijdsfasen

16/05/2024
Trees Traversier
Dolto: Le cas Dominique

30/05/2024
Tom Verhaeghe
Parler de la Mort 

13/06/2022
Klinisch seminarie