Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie Volwassenen – Programma’s

Programma PEV PAT volwassenen – Jaar 1 – AJ 2023-2024

Dagindeling - jaar 1 

09u30 tot 10u45: Hoorcollege
11u00 tot 12u 15: Hoorcollege

13u45 tot 15u15: Leeskartel
15u30 tot 16u30: Klinisch uur

 

Overzicht opleidingsdata & hoorcolleges:

15 lesdagen, telkens op vrijdag van 9u30 tot 16u30

Opleidingsdag 1
22/09/2023
Stijn Vanheule
Lacan en de Lacanianen
Dries Dulsster
De Lacaniaanse oriëntatie

 

Opleidingsdag 2
13/10/2023
Frédéric Declercq
Freud en de Freudianen

 

Opleidingsdag 3
27/10/2023
Mattias Desmet
Freud: de Studien

 

Opleidingsdag 4
17/11/2023
David Schrans
Freud: de Droomduiding

 

Opleidingsdag 5
1/12/2023
Dries Dulsster
Lacan : Kernboodschappen uit seminarie 1 (en 2)

 

Opleidingsdag 6
15/12/2023
Klinisch seminarie 1

 

Opleidingsdag 7
12/01/2024
Reitske Meganck
Lacan : la direction de la cure (1)

 

Opleidingsdag 8
26/01/2024
Reitske Meganck
Lacan : la direction de la cure (2)

 

Opleidingsdag 9
23/02/2024
Dries Dulsster
Freud: de technische geschriften

 

Opleidingsdag 10
8/03/2024
Klinisch seminarie 2

 

Opleidingsdag 11
29/03/2024
Stijn Vanheule
Lacan: spiegelstadium

 

Opleidingsdag 12
26/04/2024
Stijn Vanheule
Lacan: Le Symbolique, L’Imaginaire et le réel

 

Opleidingsdag 13
17/05/2024
Stijn Vanheule
Lacan : dubbele spiegelopstelling en object a

 

Opleidingsdag 14
31/05/2024
Stijn Vanheule
Lacan: krijtlijnen van het latere onderwijs (a.d.h.v. Conférence à Genève)

 

Opleidingsdag 15
14/06/2024
Klinisch seminarie 3

Programma PEV PAT volwassenen – Jaar 2 – AJ 2023-2024

Dagindeling - jaar 2

9u30 tot 11u: Leeskartel
11u15-12u15: Klinisch kartel

13u45 tot 15u00: Hoorcollege
15u15 tot 16u30: Hoorcollege

Overzicht opleidingsdata & hoorcolleges:
16 lesdagen, telkens op vrijdag van 9u30 tot 16u30

Opleidingsdag 1
29/09/2023
Abe Geldhof
Freud: metapsychologie (1): De driften en hun lotgevallen (1915), Het onbewuste (1915)

Opleidingsdag 2
13/10/2023
Abe Geldhof
Freud: metapsychologie (2): Aan gene zijde van het lustprincipe (1920)

Opleidingsdag 3
27/10/2023
David Schrans
Freud: Hoofdlijnen van de psychoanalyse 1940a [1938]

Opleidingsdag 4
17/11/2023
Mattias Desmet
Lacan : subversion du sujet

 

 

Opleidingsdag 5
1/12/2023
Mattias Desmet
Lacan: kenboodschappen uit seminarie 5 en 6 (graphe)

 

Opleidingsdag 6
15/12/2023
Lieven Jonckheere
Freud: metapsychologie (3): remming symptoom en angst (1926)

 

Opleidingsdag 7
12/01/2024
Klinisch seminarie 1

 

Opleidingsdag 8
26/01/2024
13u45 tot 16u30
Stijn Vanheule
Psychose bij de vroege Lacan

 

Opleidingsdag 9
23/02/2024
Stijn Vanheule
Psychose bij de structurele Lacan

 

Opleidingsdag 10
8/03/2024
Stijn Vanheule
Psychose bij de late Lacan

 

Opleidingsdag 11
29/03/2024
Marc De Kesel
Overzicht van de filosofische invloeden van Lacan (Sartre, Koyré, Kojève)

 

Opleidingsdag 12
26/04/2024
Klinisch seminarie 2

Opleidingsdag 13
17/05/2024
Marc De Kesel
Lacan: kernboodschappen uit seminarie 7 en 8

 

Opleidingsdag 14
31/05/2024
Mattias Desmet
Lacan: kernboodschappen uit seminarie 11

 

Opleidingsdag 15
14/06/2024
Evi Verbeke
Lacan: kernboodschappen uit seminarie 17

 

Opleidingsdag 16
28/06/2024
Klinisch seminarie 3

 

 

 

Programma PEV PAT volwassenen – Jaar 3 – AJ 2023-2024

Dagindeling - jaar 3

09u30 tot 10u45: Hoorcollege
11u00 tot 12u 15: Hoorcollege

13u45 tot 15u15: Leeskartel
15u30 tot 16u30: Klinisch kartel

 

Overzicht opleidingsdata & hoorcolleges:

16 lesdagen, telkens op vrijdag van 9u30 tot 16u30

Opleidingsdag 1
6/10/2023
9u30 tot 12u15
Nathalie Laceur
Ethiek van de psychoanalyse

 

Opleidingsdag 2
20/10/2023
9u30 tot 12u15
Nathalie Laceur
Neurose vandaag: hysterie

 

Opleidingsdag 3
10/11/2023
9u30 tot 12u15
Abe Geldhof
Neurose vandaag: dwangneurose

 

Opleidingsdag 4
24/11/2023
9u30 tot 12u15
David Schrans
Lacan en Claude Lévi Strauss

 

Opleidingsdag 5
8/12/2023
9u30 tot 12u15
Bart Rabaey
Freud: rouw en melancholie

 

Opleidingsdag 6
22/12/2023
9u30 tot 12u15
Stijn Vanheule
Actuele beschouwingen over melancholie

 

Opleidingsdag 7
19/01/2024
9u30 tot 12u15
Klinisch seminarie 1

 

Opleidingsdag 8
2/02/2024
9u30 tot 12u15
Dries Dulsster
Psychose vandaag (1)

 

Opleidingsdag 9
1/03/2024
9u30 tot 12u15
Liesbeth Taels
Psychose vandaag (2): autisme

 

Opleidingsdag 10
15/03/2024
9u30 tot 12u15
Klinisch seminarie 2

 

Opleidingsdag 11
19/04/2024
9u30 tot 12u15
Abe Geldhof
Perversie (1)

 

Opleidingsdag 12
3/05/2024
9u30 tot 12u15
Bart Duron
Perversie (2)

 

Opleidingsdag 13
24/05/2024
9u30 tot 12u15
Lieven Jonckheere
Perversie (3)

 

Opleidingsdag 14
7/06/2024
9u30 tot 12u15
Klinisch seminarie 3

 

Opleidingsdag 15
21/06/2024
9u30 tot 12u15
Evi Verbeke
Instellingswerk vanuit de psychoanalyse (1)

 

Opleidingsdag 16
28/06/2023
9u30 tot 12u15
Klinisch seminarie 4

Programma PEV PAT volwassenen – Jaar 4 – AJ 2023-2024

Dagindeling - jaar 4

9u30 tot 11u: Leeskartel
11u15-12u15: Klinisch kartel

13u45 tot 15u00: Hoorcollege
15u15 tot 16u30: Hoorcollege

Overzicht opleidingsdata & hoorcolleges:

15 lesdagen, telkens op vrijdag van 9u30 tot 16u30

Opleidingsdag 1
6/10/2023
13u45 tot 16u30
Mattias Desmet
Psychoanalyse en wetenschap

 

Opleidingsdag 2
20/10/2023
13u45 tot 16u30
Joachim Cauwe
Overdrachtshantering trans-structureel

 

Opleidingsdag 3
10/11/2023
13u45 tot 16u30
Abe Geldhof
Act en interpretatie trans-structureel

 

Opleidingsdag 4
24/11/2023
13u45 tot 16u30
Lieven Jonckheere
Finaliteit trans-structureel

 

Opleidingsdag 5
8/12/2023
13u45 tot 16u30
Marc De Kesel
Psychoanalyse en politiek: Lacan & Slavoj Žižek

 

Opleidingsdag 6
22/12/2023
13u45 tot 16u30
Abe Geldhof
Psychoanalyse en kunst

 

Opleidingsdag 7
19/01/2024
13u45 tot 16u30
Klinisch seminarie 1

 

Opleidingsdag 8
2/02/2024
13u45 tot 16u30
Abe Geldhof
Lacan: kernboodschappen uit seminarie 20

 

Opleidingsdag 9
1/03/2024
13u45 tot 16u30
Dries Dulsster
Lacan: kernboodschappen uit seminarie 23

 

Opleidingsdag 10
15/03/2024
13u45 tot 16u30
Evi Verbeke
Ethiek van de psychoanalyse: over de hulpvraag

 

Opleidingsdag 11
19/04/2024
13u45 tot 16u30
Klinisch seminarie 2

 

Opleidingsdag 12
3/05/2024
13u45 tot 16u30
Dany Nobus
Lacan: Télévision

 

Opleidingsdag 13
24/05/2024
13u45 tot 16u30
Mattias Desmet
Freud: het onbehagen in de cultuur

 

Opleidingsdag 14
7/06/2024
13u45 tot 16u30
Mattias Desmet
Cultuur en maatschappijkritiek vandaag

 

Opleidingsdag 15
21/06/2024
13u45 tot 16u30
Klinisch seminarie 3