Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie Volwassenen – Programma’s

Programma PEV PAT volwassenen – Jaar 1 – AJ 2022-2023

Dagindeling - jaar 1 

09u30 tot 10u45: Hoorcollege
11u00 tot 12u 15: Hoorcollege

13u45 tot 15u15: Leeskartel
15u30 tot 16u30: Klinisch uur

 

Overzicht opleidingsdata & hoorcolleges:

15 lesdagen, telkens op vrijdag van 9u30 tot 16u30

1. 30/09/2022
Stijn Vanheule & Dries Dulsster
Lacan en de Lacanianen

 

2. 14/10/2022
Frédéric Declercq
Freud en de Freudianen

 

3. 28/10/2022
Dries Dulsster
Lacan : Kernboodschappen uit seminarie 1 (en 2)

Oorspronkelijke invulling lesdag:
Dries Dulsster (ipv Mattias Desmet)
Freud: Studies over Hysterie
-> verplaatst naar 9/12/2022

 

4. 25/11/2022
David Schrans
Freud: de Droomduiding

 

5. 9/12/2022
Dries Dulsster (ipv Mattias Desmet):
Studies over Hysterie

Oorspronkelijke invulling lesdag:
Lacan : Kernboodschappen uit seminarie 1 (en 2)
-> verplaatst naar 28/10/2022

6. 23/12/2022
Klinisch seminarie 1

 

7. 20/01/2023
Reitske Meganck
Lacan : la direction de la cure (1) 

 

8. 3/02/2023
Reitske Meganck
Lacan : la direction de la cure (2) 

 

9. 17/02/2023
Dries Dulsster
Freud: de technische geschriften

 

10. 10/03/2023
Klinisch Seminarie 2

 

11. 21/04/2023
Abe Geldhof
Lacan: spiegelstadium

 

12. 5/05/2023
Abe Geldhof
Lacan: Le Symbolique, L’Imaginaire et le réel 

 

13. 26/05/2023
Abe Geldhof
Lacan : dubbele spiegelopstelling en object a

 

14. 9/06/2023
Abe Geldhof
Lacan: krijtlijnen van het latere onderwijs (a.d.h.v. Conférence à Genève)

 

15. 23/06/2023
Klinisch seminarie 3

Programma PEV PAT volwassenen – Jaar 2 – AJ 2022-2023

Dagindeling - jaar 2

9u30 tot 11u: Leeskartel
11u15-12u15: Klinisch kartel

13u45 tot 15u00: Hoorcollege
15u15 tot 16u30: Hoorcollege

Overzicht opleidingsdata & hoorcolleges:
16 lesdagen, telkens op vrijdag van 9u30 tot 16u30

30/09/2022
Abe Geldhof
Freud: metapsychologie (1): De driften en hun lotgevallen (1915), Het onbewuste (1915)

14/10/2022
Abe Geldhof
Freud: metapsychologie (2): Aan gene zijde van het lustprincipe (1920)

 

28/10/2022
Lieven Jonckheere
Freud: metapsychologie (3): remming symptoom en angst (1926)

 

25/11/2022
Mattias Desmet
Lacan : subversion du sujet 

 

9/12/2022
Mattias Desmet
Lacan: kenboodschappen uit seminarie 5 en 6 (graphe)

 

23/12/2022
Klinisch Seminarie 1

 

20/01/2023
Klinisch Seminarie 2

 

3/02/2023
Abe Geldhof
Psychose bij de vroege Lacan

 

17/02/2023
Abe Geldhof
Psychose bij de structurele Lacan

 

10/03/2023
Abe Geldhof
Psychose bij de late Lacan

 

21/04/2023
Marc De Kesel
Overzicht van de filosofische invloeden van Lacan (Sartre, Koyré, Kojève)

 

5/05/2023
Klinisch seminarie 3

 

26/05/2023
Marc De Kesel
Lacan: kernboodschappen uit seminarie 7 en 8

 

9/06/2023
Mattias Desmet
Lacan: kernboodschappen uit seminarie 11

 

23/06/2023
Evi Verbeke
Lacan: kernboodschappen uit seminarie 17

 

30/06/2023
Klinisch seminarie 4

 

 

 

Programma PEV PAT volwassenen – Jaar 3 – AJ 2022-2023

Dagindeling - jaar 3

09u30 tot 10u45: Hoorcollege
11u00 tot 12u 15: Hoorcollege

13u45 tot 15u15: Leeskartel
15u30 tot 16u30: Klinisch kartel

 

Overzicht opleidingsdata & hoorcolleges:

16 lesdagen, telkens op vrijdag van 9u30 tot 16u30

7/10/2022
Abe Geldhof
Neurose vandaag: dwangneurose

 

21/10/2022
Nathalie Laceur
Neurose vandaag: hysterie

 

18/11/2022
Glenn Strubbe
Freud: de Wolvenman en lessen voor de kliniek vandaag

 

2/12/2022
David Schrans
Lacan en Claude Lévi Strauss 

 

16/12/2022
Gregory Bistoen
Trauma

 

13/01/2023
Dries Dulsster
Psychose vandaag (2)

 

27/01/2023
Liesbeth Taels
Psychose vandaag (2): autisme

 

10/02/2023
Klinisch seminarie 1

 

3/03/2023
Abe Geldhof
Perversie (1)

17/03/2023
Bart Duron
Perversie (2)

 

28/04/2023
Lieven Jonckheere
Perversie (3)

 

12/05/2023
Bart Rabaey
Freud: rouw en melancholie

 

26/05/2023
Klinisch seminarie 2

 

9/06/2023
Evi Verbeke
Instellingswerk vanuit de psychoanalyse

 

23/06/2023
(Nog te bevestigen)

 

30/06/2023
Klinisch seminarie 3

 

 

Programma PEV PAT volwassenen – Jaar 4 – AJ 2022-2023

Dagindeling - jaar 4

9u30 tot 11u: Leeskartel
11u15-12u15: Klinisch kartel

13u45 tot 15u00: Hoorcollege
15u15 tot 16u30: Hoorcollege

Overzicht opleidingsdata & hoorcolleges:

15 lesdagen, telkens op vrijdag van 9u30 tot 16u30

7/10/2022
Mattias Desmet
Psychoanalyse en wetenschap

21/10/2022
Joachim Cauwe
Overdrachtshantering trans-structureel

18/11/2022
Abe Geldhof
Act en interpretatie trans-structureel

 

2/12/2022
Lieven Jonckheere
Finaliteit trans-structureel

 

16/12/2022
Marc De Kesel
Psychoanalyse en politiek (link Zizek)

 

13/01/2023
Abe Geldhof
Psychoanalyse en kunst

 

27/01/2023
Klinisch seminarie 1

 

10/02/2023
Abe Geldhof
Lacan: kernboodschappen uit seminarie 20

 

3/03/2023
Dries Dulsster
Lalangueland: over het laatste onderwijs van Lacan

Oorspronkelijk:
Stijn Vanheule
Lacan: kernboodschappen uit seminarie 23

 

17/03/2023
Frédéric Declercq
Het Reële bij Lacan

 

28/04/2023
Dany Nobus
Lacan: Télévision

 

12/05/2023
Mattias Desmet
Cultuur- en maatschappijkritiek

 

2/06/2023
Dries Dulsster
Over preliminaire gesprekken

 

16/06/2023
Dries Dulsster
Over ‘Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI’

 

30/06/2023
Klinisch seminarie 2