Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie Volwassenen – Programma’s

Algemeen

Gedurende het eerste jaar  en tweede jaar wordt het accent gelegd op de studie van klinische onderwerpen via een aantal basisteksten. Elke opleidingsdag start met een leeskartel over teksten van Freud en Lacan (over andere auteurs). Vanaf het tweede jaar krijgen de deelnemers ook supervisie over hun eigen praktijk. Dit wordt opgesplitst in externe individuele supervisies, klinische kartels, en klinische seminaries voor de volledige groep.

Iedere lesdag gaan de opleidingsverantwoordelijken op systematische manier grondig in op het Lacaniaanse en Freudiaanse gedachtegoed. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van enkele theoretische basisteksten. Deze laten toe de brug te maken naar de hedendaagse klinische toepassing omwille van de vele verwijzingen naar de praktijk.

Elke vrijdag wordt afgerond met een eigentijdse klinische presentatie in het eerste jaar en tweede jaar en een klinisch kartel in het derde en vierde jaar. Dat er een deontologisch correcte houding wordt verwacht van de participanten is vanzelfsprekend.

Uurrooster (onder voorbehoud)

15 vrijdagen

04-10-2019
09u00-10u00: Introductie PEVPAT
10u00-10u30: Introductie door Stijn Vanheule en Mattias Desmet

10u45-12u30: Lezing – Mattias Desmet – Psychoanalyse en principes
13u45-15u30: Lezing – Mattias Desmet  Psychoanalyse & Psychotherapie
15u45-17u: Klinisch luik/klinisch kartel

18-10-2019
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Philippe Van Hautte – Freud-Oedipus-Drie Verhandelingen
13u45-15u30: Lezing – Philippe Van Hautte – Freud-Oedipus-Drie Verhandelingen
1
5u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

8-11-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
13u45-15u30: Lezing – Mattias Desmet – Klinisch Materiaal (hysterie en dwangneurose)
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

22-11-2019
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
13u45-15u30: Lezing – Mattias Desmet – Klinisch Materiaal (hysterie en dwangneurose)
15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

 13-12-2019
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Marc De Kesel –Teksten van Lacan– Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse
13u45-15u30: Lezing – Marc De Kesel –Teksten van Lacan– Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

10-01-2020
09u00-12u30: Klinisch Seminarie
14u00-17u00: Klinisch Seminarie
JAAR 1 Paul Verhaeghe, Bart Rabaey
JAAR 2 Dries Dulsster, Dirk Bryssinck 

24-01-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Paul Verhaeghe – Late teksten van Freud – Het onbehagen in de cultuur
13u45-15u30: Lezing –  Paul Verhaeghe – Late teksten van Freud – Het onbehagen in de cultuur
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

14-02-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Paul Verhaeghe – Late teksten van Freud – Het onbehagen in de cultuur
13u45-15u30: Lezing –  Paul Verhaeghe – Late teksten van Freud – Het onbehagen in de cultuur
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

28-02-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Dominiek Hoens – Teksten van Lacan – Temps Logique
13u45-15u30: Lezing – Dominiek Hoens – Teksten van Lacan – Temps Logique
15u45-17u: Klinisch Kartel / klinisch luik

(VERPLAATST) 13-3-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Marc De Kesel – Filosofische referenties van Lacan – De vraag naar het geluk/Aristoteles, Kant en Lacan
13u45-15u30: Lezing – Marc De Kesel – Filosofische referenties van Lacan – De vraag naar het geluk/Aristoteles, Kant en Lacan
15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

WIJZIGING dagindeling 03-04-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45 – 11u45: Klinisch kartel/ klinisch luik
LUNCHPAUZE ( & eventueel interne supervisies)
13u-14u45: Lezing – Lieven Jonckheere– Teksten van Lacan – Variantes de la cure type
15u-16u45: Lezing Lieven Jonckheere– Teksten van Lacan – Variantes de la cure type

08-05-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
13u45-15u30: Lezing – Mattias Desmet – Klinisch Materiaal (hysterie en dwangneurose)
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

(VERPLAATST) 29-5-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Dominiek Hoens – Begrippen van Lacan – Seksueringsformules
13u45-15u30: Lezing – Dominiek Hoens – Begrippen van Lacan – Seksueringsformules
15u45-17u: Klinisch Kartel / klinisch luik

12-06-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Marc De Kesel – Filosofische referenties van Lacan De metafoor van de liefde – Plato & Lacan
13u45-15u30: Lezing – Marc De Kesel – Filosofische referenties van Lacan De metafoor van de liefde – Plato & Lacan
15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

26-06-2020
09u00-12u30: Klinisch seminarie 
13u45-17u00: Klinisch seminarie 
JAAR 1: Abe Geldhof, Dirk Bryssinck
JAAR 2: Paul Verhaeghe, Dries Dulsster

Algemeen

Gedurende het derde jaar en vierde jaar wordt het accent gelegd op de studie van klinische onderwerpen via een aantal basisteksten. Elke opleidingsdag start met een leeskartel over teksten van Freud en Lacan (of andere auteurs). Vanaf het tweede jaar krijgen de deelnemers ook supervisie over hun eigen praktijk. Dit wordt opgesplitst in externe individuele supervisies, klinische kartels, en klinische seminaries voor de volledige groep.

Iedere lesdag gaan de opleidingsverantwoordelijken op systematische manier grondig in op het Lacaniaanse en Freudiaanse gedachtegoed. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van enkele theoretische basisteksten. Deze laten toe de brug te maken naar de hedendaagse klinische toepassing omwille van de vele verwijzingen naar de praktijk.

Elke vrijdag wordt afgerond met een klinisch kartel. Dat er een deontologisch correcte houding wordt verwacht van de participanten is vanzelfsprekend.

Uurrooster
15 vrijdagen

11-10-2019
09u00-09u45: introductie PEVPAT
09u45- 10u45:
 Mattias Desmet  –  Inleiding van het academiejaar
10u45-12u30: Mattias Desmet 
13u45-15u30: Mattias Desmet
15u45-17u: presentatie Tejo door Bernd Van Belle (alumnus PEV)

25-10-2019
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Marc De Kesel –
Psychoanalyse en ideologiekritiek – Psychoanalyse en beeldende kunst
13u45-15u30: Marc De Kesel –
Psychoanalyse en ideologiekritiek – Psychoanalyse en beeldende kunst
15u45-17u: Klinisch Kartel

29-11-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
13u45-15u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
15u45-17u: Klinisch Kartel

06-12-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
13u45-15u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
15u45-17u: Klinisch Kartel

20-12-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
13u45-15u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
15u45-17u: Klinisch Kartel

17-01-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Dries Dulsster –  De psychopathologie van het dagdagelijkse leven van de psychoticus
13u45-15u30: Dries Dulsster –  De psychopathologie van het dagdagelijkse leven van de psychoticus
15u45-17u: Klinisch Kartel

31-01-2020
09u00-12u30: Klinisch seminarie
13u45-17u00: Klinisch seminarie
Jaar 3: Paul Verhaeghe & Wim Galle
Jaar 4: Dries Dulsster  & Amar El-Omari

21-02-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Abe Geldhof – Kliniek – Perversie – basisteksten
13u45-15u30: Abe Geldhof – Kliniek – Perversie – basisteksten
15u45-17u: Klinisch Kartel

06-03-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Bart Duron – Kliniek – Perversie – Pedofilie
13u45-15u30: Lieven Jonckheere – Kliniek – Perversie – BDSM
15u45-17u: Klinisch Kartel

27-03-2020
09u00-10u30: Filmvoorstelling ‘SM-rechter’ van Eric Lamens (i.p.v. leeskartel)
10u45-12u30: Bart Duron – Kliniek – Perversie – Pedofilie
13u45-15u30: Lieven Jonckheere – Kliniek – Perversie – BDSM
15u45-17u: Klinisch Kartel

24-04-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Reitske Meganck – Teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir
13u45-15u30: Reitske Meganck – Teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir
15u45-17u: Klinisch Kartel

15-05-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Reitske Meganck – Teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir
13u45-15u30: Reitske Meganck – Teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir
15u45-17u: Klinisch Kartel

05-06-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Paul Verhaeghe –
Seminarie XI
13u45-15u30: Paul Verhaeghe –
Seminarie XI
15u45-17u: Klinisch Kartel

19-06-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Paul Verhaeghe –Seminarie XI
13u45-15u30: Paul Verhaeghe –
Seminarie XI
15u45-17u: Klinisch Kartel

03-07-2020
09u00-12u30: Klinisch seminarie 
13u45-17u00: Klinisch seminarie

Jaar 3: Abe Geldhof & Bart Rabaey
Jaar 4: Mattias Desmet & Dries Dulsster