Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie Volwassenen – Programma’s

Algemeen

Gedurende het eerste jaar  en tweede jaar wordt het accent gelegd op de studie van klinische onderwerpen via een aantal basisteksten. Elke opleidingsdag start met een leeskartel over teksten van Freud en Lacan (over andere auteurs). Vanaf het tweede jaar krijgen de deelnemers ook supervisie over hun eigen praktijk. Dit wordt opgesplitst in externe individuele supervisies, klinische kartels, en klinische seminaries voor de volledige groep.

Iedere lesdag gaan de opleidingsverantwoordelijken op systematische manier grondig in op het Lacaniaanse en Freudiaanse gedachtegoed. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van enkele theoretische basisteksten. Deze laten toe de brug te maken naar de hedendaagse klinische toepassing omwille van de vele verwijzingen naar de praktijk.

Elke vrijdag wordt afgerond met een eigentijdse klinische presentatie in het eerste jaar en tweede jaar en een klinisch kartel in het derde en vierde jaar. Dat er een deontologisch correcte houding wordt verwacht van de participanten is vanzelfsprekend.

Uurrooster (onder voorbehoud)

15 vrijdagen

21-22 september
CONGRES Lacan Ecrits
http://lacanecritsconference.psychoanalysis.be

05-10-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – David Schrans – Lacan in dialoog
13u45-15u30: Lezing – David Schrans – Lacan in dialoog
15u45-17u: Klinisch luik/klinisch kartel

19-10-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – David Schrans – Lacan in dialoog
13u45-15u30: Lezing – David Schrans – Lacan in dialoog
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

09-11-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Paul Verhaeghe – vroege teksten van Freud – Angstneurose/neurasthenie/trauma/BL
13u45-15u30: Lezing – Paul Verhaeghe –vroege teksten van Freud – Angstneurose/neurasthenie/trauma/BL
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

23-11-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Paul Verhaeghe – vroege teksten van Freud – Angstneurose/neurasthenie/trauma/BL
13u45-15u30: Lezing – Paul Verhaeghe –vroege teksten van Freud – Angstneurose/neurasthenie/trauma/BL
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

30-11-2018
13u00-16u00: Rik Loose –  Studienamiddag AUD 1 – Toxicomanie
16u00-17u30: receptie

07-12-2018
09u00-12u30: Klinisch Seminarie
14u00-17u00: Klinisch Seminarie

21-12-2018
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Stijn Vanheule – Le stade du miroir
13u45-15u30: Lezing –Stijn Vanheule – Le stade du miroir
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

18-01-2019
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Stijn Vanheule – RSI
13u45-15u30: Lezing –Stijn Vanheule – RSI
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

01-02-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Stijn Vanheule – Dubbele spiegelopstelling
13u45-15u30: Lezing –  Stijn Vanheule – Dubbele spiegelopstelling
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

15-02-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Stijn Vanheule – Conférence à Genève sur le symptôme
13u45-15u30: Lezing –  Stijn Vanheule – Conférence à Genève sur le symptôme
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

01-03-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Klinische presentatie met patiënte olv Wouter Smits
13u45-15u30: Lezing – Klinische presentatie met  patiënte olv Wouter Smits
15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

26-04-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Wim Galle– De Stem
13u45-15u30: Lezing –  Wim Galle– De Stem
15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

10-05-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Marc De Kesel– Filosofische referenties bij Lacan – Structuur als kritisch instrument/ Saussure/Strauss/Lacan
13u45-15u30: Lezing –  Marc De Kesel– Filosofische referenties bij Lacan – Structuur als kritisch instrument/ Saussure/Strauss/Lacan
15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

24-05-2019
09u00-12u30: Klinisch Seminarie
14u00-17u00: Klinisch Seminarie

Algemeen

Gedurende het derde jaar en vierde jaar wordt het accent gelegd op de studie van klinische onderwerpen via een aantal basisteksten. Elke opleidingsdag start met een leeskartel over teksten van Freud en Lacan (of andere auteurs). Vanaf het tweede jaar krijgen de deelnemers ook supervisie over hun eigen praktijk. Dit wordt opgesplitst in externe individuele supervisies, klinische kartels, en klinische seminaries voor de volledige groep.

Iedere lesdag gaan de opleidingsverantwoordelijken op systematische manier grondig in op het Lacaniaanse en Freudiaanse gedachtegoed. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van enkele theoretische basisteksten. Deze laten toe de brug te maken naar de hedendaagse klinische toepassing omwille van de vele verwijzingen naar de praktijk.

Elke vrijdag wordt afgerond met een klinisch kartel. Dat er een deontologisch correcte houding wordt verwacht van de participanten is vanzelfsprekend.

Uurrooster 

15 vrijdagen

21-22 september
CONGRES Lacan Ecrits
http://lacanecritsconference.psychoanalysis.be

12-10-2018
09u00-10u30: Leeskartel/audiosupervisie

10u45-12u30: David Schrans –  Lacan in dialoog
13u45-15u30: David Schrans –  Lacan in dialoog
15u45-17u: klinisch kartel

26-10-2018
09u00-10u30: Leeskartel/audiosupervisie

10u45-12u30: David Schrans –  Lacan in dialoog
13u45-15u30: David Schrans –  Lacan in dialoog
15u45-17u: Klinisch Kartel

30-11-2018
13u00-16u00: Rik Loose –  Studienamiddag AUD 1 – Toxicomanie
16u00-17u30: receptie

14-12-2018
09u00-10u30: Leeskartel/audiosupervisie
10u45-12u30: Rik Loose-  Toxicomanie
13u45-15u30: Rik Loose-  Toxicomanie
15u45-17u: Klinisch Kartel

11-01-2019
09u00-12u30: Klinisch seminarie 
13u45-17u00: Klinisch seminarie

25-01-2019
09u00-10u30: Leeskartel/audiosupervisie
10u45-12u30: Dany Nobus – The Madness of Princess Alice: Sigmund Freud and Ernst Simmel at Kurhaus Schloß Tegel
13u45-15u30: Dany Nobus – The Madness of Princess Alice: Sigmund Freud and Ernst Simmel at Kurhaus Schloß Tegel
15u45-17u: Klinisch Kartel

08-02-2019 – VERPLAATST zie 21/06
09u00-10u30: Leeskartel/audiosupervisie
10u45-12u30: Dominiek Hoens –Psychoanalyse en ideologiekritiek- 
Het fetisjkarakter van de ideologie/Marx/Althusser/Lacan/ Zizek
13u45-15u30:Dominiek Hoens –Psychoanalyse en ideologiekritiek- 
Het fetisjkarakter van de ideologie/Marx/Althusser/Lacan/ Zizek
15u45-17u: Klinisch Kartel

22-02-2019
09u00-10u30: Leeskartel/audiosupervisie

10u45-12u30: Bart Duron – perversie
13u45-15u30: Bart Duron – perversie
15u45-17u: Klinisch Kartel

15-03-2019
09u00-10u30: Leeskartel/audiosupervisie
10u45-12u30: Paul Verhaeghe – Teksten van LacanPositon de l’inconscient
13u45-15u30:Paul Verhaeghe – Teksten van LacanPositon de l’inconscient
15u45-17u: Klinisch Kartel

29-03-2019
09u00-10u30: Leeskartel/audiosupervisie

10u45-12u30: Stijn Vanheule – Evoluties in het latere werk van Lacan
13u45-15u30: Stijn Vanheule – Evoluties in het latere werk van Lacan
15u45-17u: Klinisch Kartel

05-04-2019
09u00-10u30: Leeskartel/audiosupervisie

10u45-12u30: Stijn Vanheule – Evoluties in het latere werk van Lacan
13u45-15u30: Stijn Vanheule – Evoluties in het latere werk van Lacan
15u45-17u: Klinisch Kartel

03-05-2019
JAAR 4: 09u00-10u30: Leeskartel
JAAR 4: 10u45-12u30: Paul Verhaeghe – Intimiteit
JAAR 4: 13u45-15u30: Paul Verhaeghe – Intimiteit
JAAR 3: 10u45-12u30: Kartelpresentatie
JAAR 3: 13u45-15u30: Kartelpresentatie
15u45-17u: Klinisch Kartel

17-05-2019
09u00-10u30: Leeskartel/audiosupervisie

10u45-12u30: Marc De Kesel– Filosofische referenties bij Lacan – het statuut van de menswetenschappen (Foucault, Lacan)
13u45-15u30: Marc De Kesel– Filosofische referenties bij Lacan  het statuut van de menswetenschappen (Foucault, Lacan)
15u45-17u: Klinisch Kartel

07-06- 2019
09u00-12u30: Klinisch seminarie 
13u45-17u00: Klinisch seminarie

21-06-2019
09u00-10u30: Leeskartel/audiosupervisie
10u45-12u30: Marc De Kesel –
Psychoanalyse en ideologiekritiek- Het fetisjkarakter van de ideologie/Marx/Althusser/Lacan/ Zizek
13u45-15u30:  Marc De Kesel–
Psychoanalyse en ideologiekritiek- Het fetisjkarakter van de ideologie/Marx/Althusser/Lacan/ Zizek
15u45-17u: Klinisch Kartel