Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie Volwassenen – Programma’s

Algemeen

Gedurende het eerste jaar  en tweede jaar wordt het accent gelegd op de studie van klinische onderwerpen via een aantal basisteksten.

Opmerking: We kunnen i.v.m. de corona-omstandigheden nog geen uitsluitsel geven over de concrete organisatie en vormgeving van de opleidingsdagen, we verwachten deze informatie einde augustus.

 

Programma PEV PAT volwassenen – Jaar 1 & 2 – AJ 2020-2021
15 lesdagen, telkens op vrijdag van 9u tot 17u

2-10-2020
Mattias Desmet – Studies over hysterie

16-10-2020
Paul Verhaeghe – Vroege teksten van Freud

30-10-2020
Paul Verhaeghe – Late teksten van Freud

27-11-2020
Mattias Desmet – De droomduiding

11-12-2020
Mattias Desmet – De droomduiding

8-1-2021
Klinisch seminarie

22-1-2021
Stijn Vanheule – Teksten van Lacan – Le stade du miroir

12-2-2021
Stijn Vanheule – Teksten van Lacan – RSI

26-2-2021
Dries Dulsster – Seminarie I

12-3-2021
Bruce Fink – Seminarie VI

 26-3-2021
Marc De Kesel: Seminarie VII

30-4-2021
Paul Verhaeghe – Neurose Vandaag

21-5-2021
Stijn Vanheule – Teksten van Lacan – Dubbele spiegelopstelling

4-6-2021
Stijn Vanheule – Teksten van Lacan – Conference à Génève sur le symptôme

18-6-2021
Klinisch Seminarie

Algemeen

Gedurende het derde jaar en vierde jaar wordt het accent gelegd op de studie van klinische onderwerpen via een aantal basisteksten.

Opmerking: We kunnen i.v.m. de corona-omstandigheden nog geen uitsluitsel geven over de concrete organisatie en vormgeving van de opleidingsdagen, we verwachten deze informatie einde augustus.

Programma PEV PAT volwassenen – Jaar 3 & 4 – AJ 2020-2021

 15 lesdagen, telkens op vrijdag van 9u tot 17u

9-10-2020
Paul Verhaeghe

23-10-2020
Frédéric Declercq – Preliminaire gesprekken

20-11-2020
Lieven Jonckheere – Interpretatie

4-12-2020
Lieven Jonckheere – Interpretatie

18-12-2020
Dany Nobus – Finaliteit van de kuur

15-1-2021
Rik Loose – Toxicomanie

29-1-2021
Klinisch seminarie

19-02-2021
Lesdag over een actueel thema

5-3-2021
Paul Verhaeghe

2-4-2021
Paul Verhaeghe – Neurose vandaag

23-4-2021
Marc De Kesel  – Filosofische referenties bij Lacan – Intersubjectiviteit: de dialectiek voorbij/ Hegel/ Lacan

 7-5-2021
Marc De Kesel – Psychoanalyse en ideologiekritiek – Het statuut van de menswetenschappen/Freud/Foucault/Lacan

28-5-2021
Katrine Zeuthen

 11-06-2021
J3: Kartelpresentatie
J4:Lieven Jonckheere – Melancholie

25-06-2021
Klinisch seminarie