Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie Volwassenen – Programma’s

Algemeen

Gedurende het eerste jaar  en tweede jaar wordt het accent gelegd op de studie van klinische onderwerpen via een aantal basisteksten. Elke opleidingsdag start met een leeskartel over teksten van Freud en Lacan (over andere auteurs). Vanaf het tweede jaar krijgen de deelnemers ook supervisie over hun eigen praktijk. Dit wordt opgesplitst in externe individuele supervisies, klinische kartels, en klinische seminaries voor de volledige groep.

Iedere lesdag gaan de opleidingsverantwoordelijken op systematische manier grondig in op het Lacaniaanse en Freudiaanse gedachtegoed. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van enkele theoretische basisteksten. Deze laten toe de brug te maken naar de hedendaagse klinische toepassing omwille van de vele verwijzingen naar de praktijk.

Elke vrijdag wordt afgerond met een eigentijdse klinische presentatie in het eerste jaar en tweede jaar en een klinisch kartel in het derde en vierde jaar. Dat er een deontologisch correcte houding wordt verwacht van de participanten is vanzelfsprekend.

Uurrooster (onder voorbehoud)

15 vrijdagen

04-10-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Inleiding van het academiejaar – Stijn Vanheule & Mattias Desmet 
13u45-15u30: Lezing – Mattias Desmet  Psychoanalyse & Psychotherapie
15u45-17u: Klinisch luik/klinisch kartel

 

18-10-2019
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Philippe Van Hautte – Freud-Oedipus-Drie Verhandelingen
13u45-15u30: Lezing – Philippe Van Hautte – Freud-Oedipus-Drie Verhandelingen
1
5u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

 

8-11-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
13u45-15u30: Lezing – Mattias Desmet – Klinisch Materiaal (hysterie en dwangneurose)
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

 

22-11-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
13u45-15u30: Lezing – Mattias Desmet – Klinisch Materiaal (hysterie en dwangneurose)
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

 

13-12-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
13u45-15u30: Lezing – Mattias Desmet – Klinisch Materiaal (hysterie en dwangneurose)
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

 

 

10-01-2020
09u00-12u30: Klinisch Seminarie
14u00-17u00: Klinisch Seminarie

 

JAAR 1 Paul Verhaeghe, Bart Rabaey
JAAR 2 Dries Dulsster, Dirk Bryssinck 

 

24-01-2020

09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Paul Verhaeghe – Late teksten van Freud – Het onbehagen in de cultuur
13u45-15u30: Lezing –  Paul Verhaeghe – Late teksten van Freud – Het onbehagen in de cultuur
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

 

14-02-2020

09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Paul Verhaeghe – Late teksten van Freud – Het onbehagen in de cultuur
13u45-15u30: Lezing –  Paul Verhaeghe – Late teksten van Freud – Het onbehagen in de cultuur
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

 

28-02-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Dominiek Hoens – Teksten van Lacan – Temps Logique
13u45-15u30: Lezing – Dominiek Hoens – Teksten van Lacan – Temps Logique
15u45-17u: Klinisch Kartel / klinisch luik

 

13-03-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Dominiek Hoens – Begrippen van Lacan – Seksueringsformules
13u45-15u30: Lezing – Dominiek Hoens – Begrippen van Lacan – Seksueringsformules
15u45-17u: Klinisch Kartel / klinisch luik

 

03-04-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Lieven Jonckheere– Teksten van Lacan – Variantes de la cure type
13u45-15u30: Lezing Lieven Jonckheere– Teksten van Lacan – Variantes de la cure type
15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

 

08-05-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Marc De Kesel – Teksten van Lacan Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse
13u45-15u30: Lezing – Marc De Kesel – Teksten van Lacan Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse
15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

 

 

 

29-05-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Marc De Kesel – Filosofische referenties van Lacan De vraag naar het geluk/Aristoteles, Kant en Lacan

13u45-15u30: Lezing – Marc De Kesel – Filosofische referenties van Lacan De vraag naar het geluk/Aristoteles, Kant en Lacan

15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

 

12-06-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Marc De Kesel – Filosofische referenties van Lacan De metafoor van de liefde – Plato & Lacan

13u45-15u30: Lezing – Marc De Kesel – Filosofische referenties van Lacan De metafoor van de liefde – Plato & Lacan

 

16-06-2020
09u00-12u30: Klinisch seminarie 
13u45-17u00: Klinisch seminarie 

 

JAAR 1: Stijn Vanheule, Dirk Bryssinck

JAAR 2:Paul Verhaeghe, Dries Dulsster

Algemeen

Gedurende het derde jaar en vierde jaar wordt het accent gelegd op de studie van klinische onderwerpen via een aantal basisteksten. Elke opleidingsdag start met een leeskartel over teksten van Freud en Lacan (of andere auteurs). Vanaf het tweede jaar krijgen de deelnemers ook supervisie over hun eigen praktijk. Dit wordt opgesplitst in externe individuele supervisies, klinische kartels, en klinische seminaries voor de volledige groep.

Iedere lesdag gaan de opleidingsverantwoordelijken op systematische manier grondig in op het Lacaniaanse en Freudiaanse gedachtegoed. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van enkele theoretische basisteksten. Deze laten toe de brug te maken naar de hedendaagse klinische toepassing omwille van de vele verwijzingen naar de praktijk.

Elke vrijdag wordt afgerond met een klinisch kartel. Dat er een deontologisch correcte houding wordt verwacht van de participanten is vanzelfsprekend.

Uurrooster 

15 vrijdagen

11-10-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Mattias Desmet  –  Inleiding van het academiejaar
13u45-15u30: Paul Verhaeghe –  Seminarie XI
15u45-17u: presentatie Tejo door Bernd Van Belle (alumnus PEV)

 

25-10-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Paul Verhaeghe –  Seminarie XI
13u45-15u30: Paul Verhaeghe –  Seminarie XI
15u45-17u: Klinisch Kartel

 

29-11-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
13u45-15u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
15u45-17u: Klinisch Kartel

 

06-12-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
13u45-15u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
15u45-17u: Klinisch Kartel

 

20-12-2019
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
13u45-15u30: Stijn Vanheule –  Psychose anders bekeken
15u45-17u: Klinisch Kartel

 

17-01-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Dries Dulsster –  De dagdagelijksheid van de psychose
13u45-15u30: Dries Dulsster –  De dagdagelijksheid van de psychose
15u45-17u: Klinisch Kartel

 

31-01-2020

09u00-12u30: Klinisch seminarie
13u45-17u00: Klinisch seminarie

 

Jaar 3: Paul Verhaeghe & Wim Galle

Jaar 4: Reitske Meganck  & Amar El-Omari

 

 

 

21-02-2020

09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Stijn Vanheule – Kliniek – Perversie – basisteksten
13u45-15u30: Stijn Vanheule – Kliniek – Perversie – basisteksten
15u45-17u: Klinisch Kartel

 

06-03-2020

09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Bart Duron – Kliniek – Perversie – Pedofilie
13u45-15u30: Lieven Jonckheere – Kliniek – Perversie – BDSM
15u45-17u: Klinisch Kartel

 

27-03-2020

09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Bart Duron – Kliniek – Perversie – Pedofilie
13u45-15u30: Lieven Jonckheere – Kliniek – Perversie – BDSM
15u45-17u: Klinisch Kartel

24-04-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Reitske Meganck en Ruth Inslegers – Teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir
13u45-15u30: Reitske Meganck en Ruth Inslegers – Teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir
15u45-17u: Klinisch Kartel

 

15-05-2020
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Reitske Meganck en Ruth Inslegers – Teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir
13u45-15u30: Reitske Meganck en Ruth Inslegers – Teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir
15u45-17u: Klinisch Kartel05-06-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Marc De Kesel – Psychoanalyse en ideologiekritiek – De verbeelding is eeuwig jong
13u45-15u30: Marc De Kesel – Psychoanalyse en ideologiekritiek – De verbeelding is eeuwig jong
15u45-17u: Klinisch Kartel

 

19-06-2020
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Marc De Kesel – Psychoanalyse en politiek/Freud/Lacan/Zizek
13u45-15u30: Marc De Kesel – Psychoanalyse en politiek/Freud/Lacan/Zizek
15u45-17u: Klinisch Kartel

 

03-07-2020
09u00-12u30: Klinisch seminarie 
13u45-17u00: Klinisch seminarie 

Jaar 3: Mattias Desmet & Bart Rabaey
Jaar 4: Paul Verhaeghe & Dries Dulsster