Permanente Vorming Herstelgerichte Geestelijke Gezondheidszorg – Programma

Programma 

De permanente vorming herstelgerichte psychiatrie bestaat uit 10 lesdagen.Er wordt 1 spreker uitgenodigd, telkens vanuit een andere discipline. Deze geeft in het eerste deel van de les input. In het tweede deel wordt via actieve werkvormen aan de slag gegaan om de transfer te maken van het theoretische kader naar de praktijk, en dat vanuit het respectievelijke multidisciplinaire referentiekader van elke specifieke deelnemer.

Éen lesdag is voorbehouden voor een excursie. We bezoeken ‘good practices’ in het werkveld. Het laatste lesmoment is voorbehouden voor de posterpresentaties.

Overzicht lesdagen

  1. Wat is herstel? Stijn Vanheule

Maandag 23 september 2019 – Gent

     2.   ROPI & De parameters van herstelgericht werken – Dag Van Wetter

Maandag 21 oktober 2019 – Gent

  1. De rol van familie in herstel – Peter Rober

Maandag 16 december 2019 – Leuven

  1. Shared Decision making – Joris Vandenberghe

Maandag 13 januari 2020 – Leuven

  1. Inzet van ervaringsdeskundigen – Els Draeck & team ervaringsdeskundigen

Maandag 3 februari 2020 – Gent

  1. Stigma – Piet Bracke

Maandag 2 maart 2020 – Gent

  1. De GGZ in de wijk – Philippe Delespaul

Maandag 30 maart 2020 – Leuven

  1. E-health – Inez Germeys

Maandag 27 april 2020 – Leuven

     9.   Excursie hele dag: kwartiermaken en Villa Voortman – Peter Dierinck & Dirk Bryssinck

Maandag 25 mei 2020 – Gent

      10. Posterpresentatie & uitwisseling van onderzoeksresultaten

Maandag 15 juni 2020 – Gent