Permanente Vorming Herstelgerichte Geestelijke Gezondheidszorg – Programma

Programma 

De permanente vorming herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg bestaat uit 10 lesdagen.Er wordt 1 spreker uitgenodigd, telkens vanuit een andere discipline. Deze geeft in het eerste deel van de les input. In het tweede deel wordt via actieve werkvormen aan de slag gegaan om de transfer te maken van het theoretische kader naar de praktijk, en dat vanuit het respectievelijke multidisciplinaire referentiekader van elke specifieke deelnemer.

Éen lesdag is voorbehouden voor een excursie. We bezoeken ‘good practices’ in het werkveld. Het laatste lesmoment is voorbehouden voor de posterpresentaties.

Overzicht lesdagen

  1. Wat is herstel? Stijn Vanheule

Maandag 21 september 2020 – Gent

     2.   ROPI & De parameters van herstelgericht werken – Dag Van Wetter

Maandag 19 oktober 2020 – Gent

  1. De rol van familie in herstel – Peter Rober

Maandag 23 november 2020 – Leuven

  1. Shared Decision making – Joris Vandenberghe

Maandag 14 december 2020 – Leuven

  1. Inzet van ervaringsdeskundigen – Els Draeck & Leen Verhaert

Maandag 18 januari 2021  – Gent

  1. Stigma – Piet Bracke

Maandag 22 februari 2021 – Gent

  1. De GGZ in de wijk – Philippe Delespaul

Maandag 29 maart 2021 – Leuven

  1. E-health – Inez Germeys

Maandag 19 april 2021 – Leuven

     9.   Excursie hele dag: kwartiermaken en Villa Voortman – Peter Dierinck & Dirk Bryssinck

Maandag 10 mei 2021 – Gent

      10. Posterpresentatie & uitwisseling van onderzoeksresultaten

Maandag 7 juni 2021 – Gent