Permanente Vorming Herstelgerichte Geestelijke Gezondheidszorg – Programma

Programma 

De permanente vorming herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg bestaat uit 10 lesdagen.Er wordt 1 spreker uitgenodigd, telkens vanuit een andere discipline. Deze geeft in het eerste deel van de les input. In het tweede deel wordt via actieve werkvormen aan de slag gegaan om de transfer te maken van het theoretische kader naar de praktijk, en dat vanuit het respectievelijke multidisciplinaire referentiekader van elke specifieke deelnemer.

Éen lesdag is voorbehouden voor een excursie. We bezoeken ‘good practices’ in het werkveld. Het laatste lesmoment is voorbehouden voor de posterpresentaties.

Overzicht lesdagen

  1. Wat is herstel? Stijn Vanheule

Maandag 19 september 2022 

     2.   Open Dialogue – Dag Van Wetter

Maandag 24 oktober 2022 

  1. Is er plaats voor dwang in een herstelgerichte psychiatrie? – Joris Vandenberghe

Maandag 21 november 2022 

  1. Werken met de context van degene die psychisch lijdt – Peter Rober

Maandag 12 december 2022 

  1. Ervaringsdeskundigheid en ervaringswerk- Leen Verhaert

Maandag 16 januari 2023  

  1. Hulpverleningsattitude, macht en ethiek in de psychiatrie – Evi Verbeke

Maandag 13 februari 2023 

  1. GGZ in de wijk – Philippe Delespaul
    Maandag 13 februari 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  2. Assertieve zorg en netwerkpsychiatrie  – Katrien Jordaens

Maandag 17 april 2023 

     9. Kwartiermaken in Vlaanderen – Peter Dierinck & Dirk Bryssinck

Maandag 15 mei 2023

      10. Posterpresentaties – Jury: Stijn Vanheule, Leen Verhaert, Dag Van Wetter

Maandag 19 juni 2023