Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie Volwassenen – Programma’s

Algemeen

Gedurende het eerste jaar  en tweede jaar wordt het accent gelegd op de studie van klinische onderwerpen via een aantal basisteksten. Elke opleidingsdag start met een leeskartel over teksten van Freud en Lacan (over andere auteurs). Vanaf het tweede jaar krijgen de deelnemers ook supervisie over hun eigen praktijk. Dit wordt opgesplitst in externe individuele supervisies, klinische kartels, en klinische seminaries voor de volledige groep.

Iedere lesdag gaan de opleidingsverantwoordelijken op systematische manier grondig in op het Lacaniaanse en Freudiaanse gedachtegoed. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van enkele theoretische basisteksten. Deze laten toe de brug te maken naar de hedendaagse klinische toepassing omwille van de vele verwijzingen naar de praktijk.

Elke vrijdag wordt afgerond met een eigentijdse klinische presentatie in het eerste jaar en tweede jaar en een klinisch kartel in het derde en vierde jaar. Dat er een deontologisch correcte houding wordt verwacht van de participanten is vanzelfsprekend.

Uurrooster (onder voorbehoud)

15 vrijdagen

06-10-2017
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Paul Verhaeghe – Psychoanalyse en onderwijs
13u45-15u30: Lezing – Paul Verhaeghe en David Schrans – Psychoanalyse en psychotherapie
15u45-17u: Klinisch luik/klinisch kartel

20-10-2017
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Paul Verhaeghe – Vroege teksten van Freud – Dwangneurose
13u45-15u30: Lezing – Paul Verhaeghe – Vroege teksten van Freud – Dwangneurose
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

10-11-2017
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Paul Verhaeghe – Late teksten van Freud – Het onbehagen in de cultuur
13u45-15u30: Lezing – Paul Verhaeghe – Late teksten van Freud – Het onbehagen in de cultuur
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

24-11-2017
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
13u45-15u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

08-12-2017
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
13u45-15u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

22-12-2017
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
13u45-15u30: Lezing – Mattias Desmet – De Graph
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

19-01-2018
09u00-12u30: Klinisch Seminarie

14u00-17u00: Klinisch Seminarie

02-02-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Lieven Jonckheere- Teksten van Lacan – Variantes de la cure type
13u45-15u30: Lezing –  Lieven Jonckheere- Teksten van Lacan – Variantes de la cure type
15u45-17u: Klinisch Kartel/klinisch luik

09-02-2018
13u00-17u00: Lezing –  Jean Claude Maleval – Psychose Ordinaire
Boekenverkoop met aansluitend receptie

23-02-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – David Schrans – Teksten van Lacan – Fonction et champ de la parole et du language en psychanalyse
13u45-15u30: Lezing – David Schrans – Teksten van Lacan – Fonction et champ de la parole et du language en psychanalyse
15u45-17u: Klinisch Kartel / klinisch luik

09-03-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Dominiek Hoens – Seksueringsformules
13u45-15u30: Lezing – Dominiek Hoens – Seksueringsformules
15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

30-03-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Wim Galle– Teksten van Freud – eindige en oneindige analyse
13u45-15u30: Lezing –  Wim Galle– Teksten van Freud – eindige en oneindige analyse
15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

27-04-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Marc De Kesel– Filosofische referenties bij Lacan – de metafoor van de liefde/ Plato en Lacan
13u45-15u30: Lezing –  Marc De Kesel– Filosofische referenties bij Lacan – de metafoor van de liefde/ Plato en Lacan
15u45-17u: Klinisch Kartel/ klinisch luik

18-05-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Marc De Kesel– Filosofische referenties bij Lacan – de vraag naar het geluk/ Aristoteles, Kant en Lacan
13u45-15u30: Lezing –  Marc De Kesel– Filosofische referenties bij Lacan – de vraag naar het geluk/ Aristoteles, Kant en Lacan
15u45-17u: Klinisch Kartel / Klinisch luik

01-06-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Lezing – Dominiek Hoens – Filosof referenties bij Lacan-  Temps Logique 
13u45-15u30: Lezing – Dominiek Hoens – Filosof referenties bij Lacan-  Temps Logique 
15u45-17u: Klinisch Kartel / klinisch luik

15-06-2018
09u00-12u30: Klinisch seminarie 
13u45-17u00: Klinisch seminarie 

Algemeen

Gedurende het derde jaar en vierde jaar wordt het accent gelegd op de studie van klinische onderwerpen via een aantal basisteksten. Elke opleidingsdag start met een leeskartel over teksten van Freud en Lacan (of andere auteurs). Vanaf het tweede jaar krijgen de deelnemers ook supervisie over hun eigen praktijk. Dit wordt opgesplitst in externe individuele supervisies, klinische kartels, en klinische seminaries voor de volledige groep.

Iedere lesdag gaan de opleidingsverantwoordelijken op systematische manier grondig in op het Lacaniaanse en Freudiaanse gedachtegoed. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van enkele theoretische basisteksten. Deze laten toe de brug te maken naar de hedendaagse klinische toepassing omwille van de vele verwijzingen naar de praktijk.

Elke vrijdag wordt afgerond met een klinisch kartel. Dat er een deontologisch correcte houding wordt verwacht van de participanten is vanzelfsprekend.

Uurrooster 

15 vrijdagen

13-10-2017
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Paul Verhaeghe –  Seminarie XI
13u45-15u30: Paul Verhaeghe –  Seminarie XI
15u45-17u: klinisch kartel

27-10-2017
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Paul Verhaeghe –  Seminarie XI
13u45-15u30: Paul Verhaeghe –  Seminarie XI
15u45-17u: Klinisch Kartel

17-11-2017
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Paul Verhaeghe –  Seminarie XI
13u45-15u30: Paul Verhaeghe –  Seminarie XI
15u45-17u: Klinisch Kartel

01-12-2017
09u00-12u30: Klinisch seminarie
13u45-17u00: Klinisch seminarie

15-12-2017
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Marc De Kesel – De verbeelding is eeuwig jong
13u45-15u30: Marc De Kesel – De verbeelding is eeuwig jong
15u45-17u: Klinisch Kartel

12-01-2018
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Stijn Vanheule –
Psychose anders bekeken
13u45-15u30: Stijn Vanheule –
Psychose anders bekeken
15u45-17u: Klinisch Kartel

26-01-2018
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Stijn Vanheule –
Psychose anders bekeken
13u45-15u30: Stijn Vanheule –
Psychose anders bekeken
15u45-17u: Klinisch Kartel

09-02-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Stijn Vanheule – Psychose anders bekeken
13u00-17u00: Jean Claude Maleval – Psychose Ordinaire
Boekenverkoop met aansluitend receptie

02-03-2018
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Nathalie Laceur –
Passage à l’acte
13u45-15u30: Nathalie Laceur –
Passage à l’acte
15u45-17u: Klinisch Kartel

16-03-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Nathalie Laceur – Passage à l’acte
13u45-15u30: Nathalie Laceur – Passage à l’acte
15u45-17u: Klinisch Kartel

20-04-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Marc De Kesel – Psychoanalyse en ideologiekritiek -Psychoanalyse en Politiek – Freud, Lacan, Zizek
13u45-15u30: Marc De Kesel – Psychoanalyse en ideologiekritiek -Psychoanalyse en Politiek – Freud, Lacan, Zizek
15u45-17u: Klinisch Kartel

04-05-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Reitske Meganck & Ruth Inslegers – teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir
13u45-15u30: Reitske Meganck & Ruth Inslegers – teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir 
15u45-17u: Klinisch Kartel

25-05-2018
09u00-10u30: Leeskartel

10u45-12u30: Reitske Meganck & Ruth Inslegers – teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir
13u45-15u30: Reitske Meganck & Ruth Inslegers – teksten van Lacan – La direction de la cure et les principes de son pouvoir
15u45-17u: Klinisch Kartel

08-06- 2018
09u00-10u30: Leeskartel
10u45-12u30: Veronique Voruz
13u45-15u30: Veronique Voruz

15u45-17u: Klinisch Kartel

22-06-2018
09u00-12u30: Klinisch seminarie 
13u45-17u00: Klinisch seminarie